Benchmark af udvalgte målgrupper på socialområdet
 

Hvordan klarer udvalgte målgrupper sig i min kommune? Hvordan klarer de sig i andre kommuner, og hvem kan vi lære af?

På denne hjemmeside har vi samlet tre redskaber, ét for hver målgruppe, som vi håber kan inspirere indsatserne overfor målgrupperne

  • Personer i stofmisbrugsbehandling
  • Unge i behandling for psykiske problemer
  • Personer med erhvervet hjerneskade
For hver målgruppe kan du lave en lille rapport, som vurderer kommunens resultater og peger på mulighederne for forbedringer.

Analyserne bygger på omfattende registeranalyser kombineret med moderne benchmark metoder. Du kan også downloade baggrundsrapporten "Tre benchmarking analyser på det sociale område", som giver mere detaljerede forklaringer på de gennemførte analyser.


Redskabet er udviklet i forlængelse af opgaven Tre benchmarkinganalyser på socialområdet, udført for Børne- og Socialministeriet.