Benchmark din virksomhed
 

Siden 2011 har AIM-projektet forsket i sammenhængen mellem automatisering og produktivitet i industrien. Nu kan du bruge forskningsresultaterne til at analysere, hvad automatisering kan gøre for bundlinjen og produktiviteten i din virksomhed. 

På kun to minutter kan du få en vurdering af

  • Hvor automatiseret din virksomhed er i forhold til en relevant sammenligningsgruppe
  • Om I har mere eller mindre fokus på LEAN end andre virksomheder i jeres branche
  • Om I har decentraliseret jeres beslutningsprocesser mere eller mindre end andre
  • Hvor meget I bruger nøgletal (KPI'er)  i den daglige drift sammenlignet med andre virksomheder i branchen
  • De performance-forbedringer, som netop din virksomhed kan forvente af øget automatisering.

Du kan osgå udfylde hele AIM-spørgeskemaet for din virksomhed – det tager ca. 45 minutter. Så kan vi senere udarbejde en detaljeret benchmark-rapport for din virksomhed, der giver dig et klart billede af, hvor langt I er kommet med automatiseringsindsatsen. Dit input vil samtidig hjælpe os med at lave endnu mere præcise analyser i fremtiden.

Om AIM-projektet

AIM-projektet, der er et samarbejde mellem Industriens Fond og en række universiteter, er det hidtil største forskningsprojekt af sin art. Du kan læse mere om projektet i noten ”AIM redskabet”, som du kan downloade nedenfor. Her finder du også en liste med kontakter.